Hangmat als hulpmiddel bij ADHD

ADHD is al jarenlang een hot topic. Werd het eerst als hype of modeziekte bestempeld, nu wordt ADHD wel degelijk erkend als een neurologische stoornis. Zo’n 3 tot 5 procent van kinderen en (jong)volwassenen in Nederland hebben hier last van en dat manifesteert zich in een verminderd concentratievermogen en hyperactiviteit. Nu artsen terughoudender zijn geworden met het voorschrijven van medicijnen zoals Ritalin aan kinderen, komen er vele alternatieve en aanvullende manieren in beeld om ADHD te behandelen. Voorbeelden hiervan zijn een speciale voeding en voedingssupplementen, psychosociale therapie en neurofeedback. Ook bewegingstherapie kan goede resultaten geven. Een hangmat is hierbij een goed hulpmiddel zijn - ook thuis.

Bewegingstherapie bij ADHD

Met bewegingstherapie leren kinderen zich beter bewust te worden van hun lichaam, of meer levendigheid en beweging in het lichaam te brengen. Sensorische integratietherapie of ergotherapie bijvoorbeeld is uitermate geschikt voor kinderen met ADHD. Sensorische integratietherapie is bedoeld voor kinderen die problemen hebben met de verwerking van prikkels. Samen met de therapeut gaan ze o.a. aan de slag met spel- en bewegingsmateriaal om aan de motoriek, het lichaamsbesef en uitdrukken van emoties te werken. Met deze ogenschijnlijk simpele methode kan veel vooruitgang worden geboekt. In het algemeen kan bewegingstherapie erin resulteren dat een kind rustiger wordt, zich beter kan concentreren, uit zijn schulp kruipt of juist minder agressief reageert.

Hangmat bij sensorische bewegingstherapie

Hangmat bij sensorische bewegingstherapie

Eén van de hulpmiddelen bij verschillende soorten bewegingstherapie is een hangmat. Een hangmat geeft een andere bewegingservaring dan het zelf bewegen: kinderen worden door hangmat bewogen en moeten daarop reageren. Aan de manier waarop een kind reageert op een hangmat kan een therapeut al veel afleiden. In de hangmat merkt het kind dat hij op de schommelbeweging moet reageren, anders zal hij er nog uit vallen. Iets simpels als gaan liggen en wiegen in een hangmat kan kinderen dus helpen om beter te reageren op prikkels vanuit zintuigen. Daarnaast kan het heen en weer schommelen in een hangmat een te hoge spierspanning bij kinderen verminderen.

Hangmat thuis als hulpmiddel gebruiken

Kinderen met ADHD, maar ook kinderen die niet als zodanig zijn gediagnosticeerd en ‘gewoon’ druk zijn of zich moeilijk kunnen concentreren, kunnen thuis veel baat hebben bij een eigen hangmat. Kinderen vinden het sowieso heerlijk om in een hangmat te liggen, maar het schommelen heeft ook een positief effect op het concentratievermogen en creativiteit van kinderen. Bovendien is het een veilige plek waar kinderen zich in kunnen terugtrekken, om even stoom af te kunnen blazen of tot zichzelf kunnen komen. Een hangmat is voor elk kind leuk en voor kinderen met ADHD verwante klachten is het een waardevolle toevoeging!

Kinderen in hangmat voor plezier en gezondheid 

Onderzoek naar het effect van de hangmat

Hoewel elke bewegingstherapeut de positieve effecten van een hangmat bij kinderen met ADHD uit eigen ervaring zal kunnen bevestigen, ontbreekt hiervoor tot nu toe concreet wetenschappelijk bewijs. Hangmattenproducent LASIESTA vindt dat de tijd is gekomen om hier verandering in te brengen en financiert daarom een klinisch onderzoek om duidelijk vast te stellen wat het effect van een hangmat is bij de behandeling van ADHD. Wanneer dit wetenschappelijk is aangetoond, kan de hangmat als hulpmiddel op grotere schaal bij verschillende soorten (bewegings)therapie worden ingezet!

 


AT | BE-FR | BE-NL | CH | CZ | DE | DK | ES | FI | FR | IE | IT | NL | PL | PT | SE | UK | US
© Hangmat Wereld | Algemene voorwaarden | Review Policy | Privacy Policy | Sitemap